Życzenia noworoczne

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy NPD,

Bracia i Siostry w Chrystusie,

w imieniu Zespołu Redakcyjnego NPD chciałbym serdecznie podziękować Wam za miniony rok żywych kontaktów, za otrzymane ważne dla nas słowa zachęty, za modlitwy, a także za finansowe wsparcie realizowanej przez nas pracy. Wiemy, jak trudno w dzisiejszych czasach jest zarabiać na codzienne utrzymanie, dlatego w szczególny sposób dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną na rozwój NPD. Wszystkie wpłaty w 100% są pożytkowane zgodnie z wolą ofiarodawców.

W rozpoczętym właśnie nowym roku z głębi serca składamy Wam wszystkim życzenia Bożego błogosławieństwa, wzrastania w osobistym poznaniu PANA i Jego Słowa, a także w posłuszeństwie Jego woli. Niech Najwyższy wspiera każdego z Was swoją łaskawością.

Jeżeli zaś chodzi o nas to:

  • jeśli nadal chcielibyście wspierać nas zachętą i modlitwą to proście PANA o zdrowie, siły i duchową ochronę dla wszystkich członków Zespołu NPD. Naszym marzeniem jest zakończyć pracę nad wydaniem e-booka oraz audio-booka NT (NPD) . Wiemy jednak, że nie wszystko zależy tylko od nas. Dlatego prosimy Was – zgodnie z Listem do Hebrajczyków„Módlcie się też i za nas, byśmy, dbając o zdrowe sumienie, trwali w tym, co jest piękne w Bożych oczach” (Hbr 13,18 NPD).
  • jeśli nadal chcielibyście wspierać ten projekt finansowo to można to czynić przez portal https://biblianpd.pl/wsparcie-finansowe/
  • jeśli chcielibyście popularyzować NPD wśród swoich znajomych to skutecznie zaproście w tym roku 12 osób do zapisania się na newslettery NPD na stronie https://biblianpd.pl Mamy nadzieję, że zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „A wszystko, co w obecności wielu świadków usłyszałeś ode mnie, przekaż dalej ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych.” (2 Tm 2,2 NPD), będziemy w stanie dotrzeć z czytelnym przekazem Bożego Słowa do serc kolejnych osób z naszego otoczenia. Możecie też popularyzować teksty Słowo na dziś na Waszych stronach FB czy przekazywać je dalej e-mailowo.

Jeśli chodzi o bieżące wiadomości to za 2 tygodnie oddajemy do druku pierwsze wydanie kompletne NT (NPD). Będzie ono również zawierało Komentarz NPD. Jeśli Bóg pozwoli to w okolicach Świąt Wielkanocnych publikacja ta będzie już w sprzedaży.

Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie,

Piotr Wacławik
redaktor naczelny NPD

Księga Izajasza 30,18 (NPD)

1 stycznia 2021

Księga Koheleta 9,17-18 (NPD)

1 stycznia 2021