Pismo Święte

Nowy Przekład Dynamiczny

Przekład we współczesnym języku polskim dla zwykłych zjadaczy chleba

Przekład dynamiczny

Przekład przedstawia istotę i główną treść przekazu biblijnego bez naleciałości form historycznych. To jedyne tego rodzaju tłumaczenie w języku polskim.

Blisko
współczesnego odbiorcy

Nowy Przekład Dynamiczny oferuje zwykłemu czytelnikowi pomoc w maksymalnie obiektywnym zbliżeniu się do TREŚCI PRZEKAZU Bożego Słowa.

Wierność przesłaniu
Bożego Słowa

Zgodnie z założeniami dynamicznej metody translacji tekst NPD został tak zredagowany, iż miejscami jest to przekład dosłowny, a miejscami interpretacyjny. Za każdym takim wyborem stoi dogłębna analiza kontekstu hermeneutyki biblijnej. Dzięki temu Nowy Przekład Dynamiczny jest wierny przesłaniu treści Bożego Słowa.

Dostępne PUBLIKACJE

Nowy Przekład Dynamiczny

Słowo NA DZIŚ

Codziennie nowe wersety w tłumaczeniu NPD

List do Kolosan 2,13-15 (NPD)

23 kwietnia 2019

W Nim, bracia i siostry, zostaliśmy wezwani do odwiecznego i nieskoń­czonego Życia. I chociaż wcześniej – gdy znajdowaliśmy się w mocy Śmierci

List do Kolosan 2,6-12 (NPD)

22 kwietnia 2019

A skoro poddaliście się Chrystusowi Jezusowi jako PANU, stosownie do tego postępujcie!  W Nim się zakorzeniajcie i na Nim się budujcie umacniając

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 20, 1-10 (NPD)

21 kwietnia 2019

Pierwszego dnia po szabacie(*1), wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno(*2), Maria z Magdali udała się do grobowca. Tam zobaczyła, że kamień go zamykający został

Życzenia świąteczne

20 kwietnia 2019

Drodzy Czytelnicy NPD, z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa. Czynię to w zadumaniu nad słowami

Księga Izajasza 42,24 (NPD)

19 kwietnia 2019

Kto wydał Izraela na pastwę grabieży? Kto przystał na to, by został złupiony? Czyż nie sam PAN na to zezwolił?

Księga Izajasza 59,15b-18 (NPD)

18 kwietnia 2019

PAN widział to wszystko i doznał zawodu, prawości bowiem ni śladu nie dostrzegł. Dziwnym Mu się zdało, że nikt się

Słowo na dziś
Zapisz się do newslettera

Kiedy pierwszy raz usłyszałem Psalmy w tym tłumaczeniu i interpretacji p. Seweryna od razu pomyślałem, że wpleciemy odsłuchiwanie Psalmów do naszych spotkań. Odzew był bardzo dobry- delikatna muzyka tworzy nastrój a my śledzimy oczami tekst Słowa Bożego! Polecam, a Wydawcy dziękuję!
Piotr Herman
przedsiębiorca

*

Nowy przekład Psalmów zdołał uniknąć rozwiązań nazbyt eksperymentalnych, podtrzymując wiele cech charakterystycznych dla polszczyzny psałterzowo-biblijnej, jak też uchronił się przed sięganiem do tych zasobów współczesnego języka polskiego, które nader często „skażone” są zbytnią potocznością i kolokwialnością.
prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Nowy przekład dynamiczny Księgi Psalmów należy do najlepszych w języku polskim. Jego wielką zaletą jest jasność komunikacyjna oraz nie tylko naturalny i poprawny, ale także poetycki, artystyczny a równocześnie niekoturnowy styl. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym ekwiwalentem oryginału.
prof. zw. dr hab. Andrzej Zaborski
Instytut Orientalistyki
Uniwersytet Jagielloński

*

Przekład Dynamiczny Listu do Rzymian to nowatorska inicjatywa dająca możliwość zagłębienia się w przystępny przekład tej księgi Nowego Testamentu. W mojej opinii publikacja ta jest jak najbardziej godna polecenia nie tylko dla tych, którzy rzadko mają do czynienia z Biblią, ale praktycznie dla każdego.
prof. dr hab. Leszek Zaremba
Akademia Finansów Biznesu Vistula
Wieloletni redaktor ogólnoświatowego
czasopisma „Mathematical Reviews”

Wspieraj głoszenie Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie

Koncepcja publikacji przekazu Bożego Słowa w takiej wersji zrodziła się z kontaktów ze zwykłymi ludźmi, którzy wielokrotnie wyrażali potrzebę posiadania bardziej komunikatywnego tłumaczenia Biblii, tzn. takiego, które byłoby zrozumiałe nie tylko dla specjalistów studiujących języki starożytne, biblistów czy egzegetów, ale także dla zwykłych zjadaczy chleba.