Księga Izajasza 30,18 (NPD)

Tymczasem PAN będzie wyczekiwał, abyście się opamiętali i do Niego wrócili, gdyż chce wam okazać swą wielką łaskawość i ogrom swojego miłosierdzia. Jednak nie zapominajcie, że PAN jest Bogiem prawym, na zawsze sprawiedliwym. Prawdziwe szczęście osiągną tylko ci, którzy w pełni w Nim złożyli swoje zaufanie!

Księga Izajasza 30,15 (NPD)

31 grudnia 2020

Życzenia noworoczne

31 grudnia 2020