Księga Koheleta 9,17-18 (NPD)

Lepiej usłyszeć spokojną radę mędrca wypowiedzianą w cichości
niż wrzaski głupca, którego pospólstwo czyni swoim przywódcą.
Mądrość jest bowiem lepsza od uzbrojenia,
a jedna głupia decyzja niszczy wielkie dobro.

Życzenia noworoczne

4 stycznia 2021

Księga Koheleta 10,1 (NPD)

4 stycznia 2021