Życzenia wielkanocne

„Temu, który ma moc, aby ustrzec was od upadków i w pełni radości – uznanych za nienagannych – postawić w swojej chwale, Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, który objawił się w Jezusie Chrystusie, naszym PANU, niech będzie wszelka cześć i uwielbienie. Do Niego bowiem należą majestat, moc i władza – od wieków, teraz i po wszystkie wieki – Amen!” (Jud 24-25 NPD)

Z okazji nadchodzących Świąt, które nie tylko mają nam przypomnieć o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale przede wszystkim o tym, iż jest On Bogiem Wszechwładnym oraz PANEM wszystkiego i nad wszystkimi, życzę Wam pełnej świadomości tego, że życie każdego z nas, zarówno tu na Ziemi jak i po drugiej stronie obecnej rzeczywistości, zależy tylko od Boga, który jest Dawcą Życia. Żadna siła ziemska czy nieziemska nie jest w stanie zamknąć tego, co On otwiera ani otworzyć tego, co On zamyka. („To mówi Święty i Niezawodny – Ten, który ma klucz do wrót Królestwa. Kiedy On otwiera komuś te drzwi, to nikt nie jest w stanie ich zamknąć, lecz kiedy On je zatrzaśnie, również nikt nie będzie w stanie ich otworzyć.” – Ap 3,7 NPD).

„Nie bądźmy więc jak małe dzieci, które dają się unosić porywom rzekomej nauki lub zmanipulowanej teologii tworzonej przez zwodzicieli specjalizujących się we wszelkiego rodzaju oszustwach. Niestety są oni wytrenowani w przebiegłym zwodzeniu i niezwykle w nim skuteczni! Ale my – głosząc Prawdę w postawie ofiarnej Bożej miłości – dorastajmy we wszystkim do miary Chrystusa, który jest Głową, gdyż to dzięki Niemu całe Ciało jest spajane i podtrzymywane więzami, dzięki którym każda jego część rozwija się prawidłowo i czyni postępy w wypełnianiu zadań jej przeznaczonych.” (Ef 4,14-16a NPD).

 

Dzieje Wysłanników Chrystusa 4,11-12 (NPD)

2 kwietnia 2021

Apokalipsa w relacji Jana 21,6-8 (NPD)

2 kwietnia 2021