Dzieje Wysłanników Chrystusa 4,11-12 (NPD)

Wiedzcie, iż ten Jezus okazał się zapowiadanym od wieków głównym kamieniem spajającym Bożego Duchowego Przybytku. Wy zaś, budowniczowie narodowej religii, wzgardziliście Nim. Wiedzcie również i to, że w nikim innym nie ma zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby zostać zbawieni.

Księga Koheleta 10,12 (NPD)

1 kwietnia 2021

Życzenia wielkanocne

1 kwietnia 2021