Księga Wyjścia 20,3-6 (NPD)

Pamiętaj, abyś nie oddawał hołdu bóstwom, które są czczone przez innych ludzi. Nawet nie próbuj nadawać im rangi porównywalnej do mojej. Nie wolno ci stawiać ich obok mnie. W związku z tym nie będziesz sobie czynił żadnych posągów ani obrazów czegokolwiek, co możesz ujrzeć na niebie lub na ziemi, pod ziemią lub w wodzie. Nie będziesz oddawał im pokłonów i nie będziesz im służył, gdyż Ja, PAN – twój Bóg(*1) – jestem Bogiem(*2) zazdrosnym, który sprawia, że kara za tego rodzaju występki swoimi skutkami dotyka nie tylko tych, którzy to czynią, lecz konsewencje nienawiści, jaką mi w taki sposób okazują, będą się ciągnąć w ich rodzinach nawet do trzech pokoleń(*3). Jednocześnie przychylność, którą otaczam wszystkich trwających w miłości do mnie i stosujących się do moich poleceń, sprawia, że skutki mojego dla nich błogosławieństwa będą owocować w ich rodzinach nawet przez tysiąc pokoleń(*4).

——————–

(*1) Hebr. Elohim.

(*2) Hebr.: El.

(*3) Niektórzy tłumacze przekładają ten tekst sugerując, że Bóg każe czyny ojców na ich synach, wnukach i prawnukach, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Jednak Jezus w J 9,3-5 wyjaśnia, że taki pogląd nie jest słuszny. Każdy bowiem sam zda sprawę przed Bogiem tylko z własnych grzechów, co potwierdza to również Apostoł Paweł w Rz 14,12. Jednak środowisko, jakie jest tworzone przez grzech każdego człowieka oddziałuje na wszystkich dookoła niego, a szczególnie na ich rodziny. Odstępstwo od Boga jest grzechem kładącym się cieniem nawet na czterech pokoleniach (przekleństwo pokoleniowe). Proces owocowania takiego grzechu łatwo jest zobaczyć w każdej społeczności i w każdym czasie historycznym. Jest to społeczna konsekwencja grzechu.

(*4) Obietnica dotyczy tylko tych, którzy trwają w miłości i wierności do Boga. W oczywisty sposób nie obejmuje tych, którzy się Jemu sprzeniewierzają. Pouczająca w tym względzie jest historia kapłana Helego i jego synów, którzy również byli kapłanami (por. 1 Sm 2,28-34). Jednak zasadniczym kluczem do zrozumienia tej obietnicy jest porównanie zakresu skutków Bożej kary i Bożej przychylności (łaskawości). Skutki Bożej łaskawości znacznie przewyższają skutki kary. Mocny i wyczerpujący wykład tego dał Apostoł Paweł w Rz 5,12-21.

Księga Ezechiela 18,4 (NPD)

20 czerwca 2019

Księga Ezechiela 18,31-32 (NPD)

20 czerwca 2019