Księga Ezechiela 18,4 (NPD)

Ja bowiem osądzam każdego z osobna.
Osobno rodziców, osobno ich dzieci.
I każdy umrze za grzech, który sam popełnił.

Księga Ezechiela 7,9 (NPD)

17 czerwca 2019

Księga Wyjścia 20,3-6 (NPD)

17 czerwca 2019