Księga Ezechiela 18,31-32 (NPD)

Porzućcie na zawsze czynione nieprawości,
i niech każdy przyjmie w darze ode mnie
nowe serce i nowego ducha.
Nie musicie ginąć, o ludu Izraela.
Nie chcę waszego potępienia – mówi Pan BÓG(*1).
Opamiętajcie się i zyskajcie Życie!

————-

(*1) Hebr. Adonai JHWH.

Księga Wyjścia 20,3-6 (NPD)

21 czerwca 2019

Dzieje Wysłanników Jezusa 4,11-12 (NPD)

21 czerwca 2019