List do Tytusa 3,4-7 (NPD)

Lecz On jednak, nasz Bóg i Zbawiciel, zdecydował się okazać nam swą dobroć i miłość! Uczynił to nie z powodu naszych starań, ani nie w nagrodę za „dobre” postępowanie i czyny, jakimi pragnęliśmy zasłużyć sobie w Jego oczach na uznanie nas sprawiedliwymi, lecz jedynie z uwagi na swoje wielkie miłosierdzie! On to wprowadził nas na drogę zbawienia poprzez odradzające i odnawiające zanurzenie w Ducha Uświęcenia, którego tak hojnie na nas wylał poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. To w Nim każdy z nas uzyskał tytuł sprawiedliwego, abyśmy już teraz, trwając dalej w nadziei i postępując w Jego łasce, która została nam dana, mogli się cieszyć czekającym nas dziedzictwem odwiecznego i nieskończonego Życia

Apokalipsa w relacji Jana 21,6-8 (NPD)

11 maja 2020

Drugi list do Tesaloniczan 2,9-12 (NPD)

11 maja 2020