Drugi list do Tesaloniczan 2,9-12 (NPD)

Pojawienie się owego niegodziwca(*1) dokona się z wielkim zaangażo­waniem szatana, z całą jego mocą: w znakach i fałszywych cudach, a także w zmasowanym zwodzeniu realizowa­nym przez siły nieprawości. Ulegną jemu wszyscy ci, którzy sami pozwalają się gubić, gdyż nie umiłowali Prawdy(*2), by dostąpić zbawienia(*3). Z tego to właśnie powodu Bóg zezwoli, aby w ogóle miało  miejsce to zwodzenie, które poskutkuje wielkim umocnieniem się wiary w kłamstwa, by w końcu jasno się okazało , kto zaufał Prawdzie, a kto miał upodobanie w nieprawości, i aby dzięki tej weryfikacji wszyscy, którzy umiłowali nieprawość, zostali sprawiedliwie osądzeni.

—————–

(*1) Lub: „owej niegodziwości”.

(*2) Określenie mające wymiar osobowy i odnoszące się do Jezusa. Por. J 14,6.

(*3) Zbawienie (gr. soteria) jest procesem, który dokonuje się tylko w Chrystusie. Zaczyna się on dla człowieka od duchowego narodzenia (nowe narodzenie), kontynuuje w czasie uświęcenia i zakończy uwielbieniem na Sądzie Ostatecznym.

List do Tytusa 3,4-7 (NPD)

12 maja 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 12,22-37 (NPD)

12 maja 2020