List do Rzymian 16,25-27 (NPD)

Temu zaś, który może was ugruntować w głoszonej przeze mnie Dobrej Wiadomości o ratunku w Jezusie Chrystusie – to znaczy w tej niezwykłej tajemnicy wieczności, która dotąd była ukryta w Pismach prorockich, lecz obecnie, na polecenie wiekuistego Boga, jest jawnie głoszona wszystkim ludziom, w celu skłonienia ich do posłuszeń­stwa wiary – Jedynemu, mądremu Bogu w Jezusie Chrystusie niech będzie wieczna chwała. Amen.

List do Rzymian 11,33-36 (NPD)

15 maja 2020

List do Rzymian 16,17-20 (NPD)

15 maja 2020