List do Rzymian 16,17-20 (NPD)

Bracia i siostry, korzystając z okazji, ostrzegam was przed ludźmi lubiącymi tworzyć stronnictwa. Rozpowszechniane przez nich fałszywe treści są niczym innym, jak zastawianiem na innych zdradliwych pułapek(*1), gdyż to, co głoszą, nie ma nic wspólnego ze zdrową nauką, która na samym początku została wam przekazana. Unikajcie kontaktów z takimi! Ludzie tego typu nie służą bowiem PANU naszemu, Chrystusowi, lecz tylko własnemu brzuchowi. Oni to gładkimi słówkami i obietnicami błogosławieństw(*2) zwodzą czyste serca. Jest to o tyle ważne, że informacje o waszym posłuszeństwie Bogu dotarły już do wszystkich – co bardzo mnie cieszy – a przecież chciałbym, abyście w tym, co dobre, nadal wzrastali w rozwadze i roztropności(*3), pozostając niesplamieni żadnym złem. A Bóg, który jest źródłem prawdziwego pokoju, niechybnie zetrze szatana pod waszymi stopami(*4). Łaska PANA naszego, Jezusa, niech będzie z wami.

—————

(*1) Apostoł użył tu słowa skandalon, które było stosowane do określania elementu uruchamiającego pułapkę lub sidła. Chodzi więc o ludzi, którzy lubiąc się spierać szerzą między wierzącymi poglądy niezgodne z nauczaniem biblijnym.

(*2) Gr. eulogias. Słowo to pochodzi od eulogeo („błogosławić”). W tym akapicie Apostoł przeciwstawia sobie dwa rodzaje nauczania – fałszywe i prawdziwe. To fałszywe konstruowane jest wg schematu gładkiego obiecywania słuchaczom wszelkiego rodzaju Bożych błogosławieństw (głównie materialnych – dotyczących zdrowia i pieniędzy). To prawdziwe podkreśla rolę czystości serca, posłuszeństwa Bogu, zachowania rozwagi i roztropności, a także unikania zła (werset 19) – por. także Hbr 12,14.

(*3) „Rozwaga i roztropność” – dynamiczny ekwiwalent gr. sofos („mądrość”). Grecka koncepcja mądrości, w której kulturowo wyrastają również Polacy, jest bardziej zorientowana na wiedzę i wykształcenie, podczas gdy biblijne rozumienie mądrości związane jest z osobistym poznaniem Boga i umiejętnością zastosowania w życiu tego, co On mówi.

(*4) Por. Rdz 3,15.

List do Rzymian 16,25-27 (NPD)

16 maja 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 9,9-13 (NPD)

16 maja 2020