List do Rzymian 11,33-36 (NPD)

O, jak niezwykła jest głębia oraz bogactwo mądrości i wszechwiedzy Boga! Jak nieprzeniknione są Jego decyzje, a Jego plany nie do wytropienia(*1)!

Czy ktokolwiek potrafi zgłębić myśli PANA,
tak by sam mógł zostać Jego doradcą?(*2).
Czy ktokolwiek pierwszy czymś Go obdarował,
by móc w rewanżu od Niego czegoś oczekiwać?(*3).

Przecież to z Niego i dzięki Niemu, i dla Niego jest wszystko! Jemu więc niech będzie chwała na wieki! Amen.

——————-

(*1) Metafora myśliwska. Podobnej metafory Paweł używa w Ef 3,8.
(*2) Por. Iz 40,13.
(*3) Adaptacja na podstawie Hi 41,3.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 12,22-37 (NPD)

14 maja 2020

List do Rzymian 16,25-27 (NPD)

14 maja 2020