List do Rzymian 14,17 (NPD)

Królestwo Boże nie jest bowiem sprawą tego, co się je lub pije, lecz jest pełnieniem woli sprawiedliwego Boga w pokoju i radości, które są owocem posłuszeństwa Bożemu Duchowi Uświęcenia.

List Judy 20-25 (NPD)

17 marca 2020

List do Rzymian 8,1 (NPD)

17 marca 2020