List do Rzymian 8,1 (NPD)

Bo tym, którzy trwają w Chrystusie Jezusie, nie grozi potępienie! Dlatego umacniajmy się w Nim, aby nie ulegać już więcej starej naturze, ale postępować drogą Ducha Chrystusowego!

List do Rzymian 14,17 (NPD)

18 marca 2020

Apokalipsa w relacji Jana 1,4-8 (NPD)

18 marca 2020