Księga Powtórzonego Prawa 16,20 (NPD)

Dąż do sprawiedliwości(1), abyś trwał na ziemi, którą PAN – twój Bóg – daje ci w posiadanie. 

=========

(1) Zgodnie z Rz 3,10 żaden człowiek nie jest sprawiedliwy. Z tego względu jedyną możliwością otrzymania statusu sprawiedliwego w Bożych oczach jest skorzystanie z Bożego planu nadania tytułu sprawiedliwego w Chrystusie (por. Rz 3,22; Rz 3,25).

Księga Powtórzonego Prawa 6,13-15 (NPD)

12 września 2020

Księga Ezechiela 22,28-31 (NPD)

12 września 2020