Księga Ezechiela 22,28-31 (NPD)

„Na próżno jednak «prorocy» zwodzą was fałszywymi objawieniami i kłamliwymi przesłaniami mówiąc: «Tak mówi Pan BÓG(*1)» – chociaż ja, PAN, niczego nie mówiłem. Ich rady są bez wartości, jak naprawianie muru przy pomocy tynku!  Oni lud gnębią kłamstwem i wyzyskiem, okradają biedotę, rabują ubogiego i wbrew Prawu ciemiężą także cudzoziemców.

Szukałem więc kogoś, kto by mur prawości zdołał odbudować, kto by stanął w wyłomie przed moim obliczem i kraj ochronił, abym ich nie zniszczył. Jednak nikogo takiego nie znalazłem.  A zatem wyleję gniew mój wielki na nich i zniszczę ich w ogniu mej zapalczywości. Obciążę każdego winą za ich grzechy” – to są słowa Pana BOGA(*2).

══════════

(*1) Hebr. JHWH Adonai.
(*2) Hebr. JHWH Adonai.

Księga Powtórzonego Prawa 16,20 (NPD)

13 września 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 10,17-21 (NPD)

13 września 2020