Księga Powtórzonego Prawa 32,15-17; 34-38 (NPD)

Ten, który według PANA miał stać się sprawiedliwy(*1)
roztył się i wierzga – zrobił się gruby, tłusty i uparty;
porzucił swego Boga(*2) – Tego, który go stworzył,
znieważył Skałę(*3) swojego zbawienia.
Tacy właśnie zazdrość Jego pobudzili
i rozgniewali Go obrzydliwościami,
których na co dzień zaczęli się dopuszczać
z niemymi bożkami, obcymi „bogami”.
Składając ofiary takim właśnie bóstwom,
demonom je składali, nie Bogu(*4) Prawdziwemu.
Hołdami zaczęli otaczać swoje nowe bożki
i bóstwa, których nie znali ich właśni ojcowie.

(…)

Czyżby oni sądzili, że ja o tym zapomnę?
O, nie! U mnie wszystko skrzętnie jest zachowane,
i zapieczętowane leży w mych bezpiecznych skarbcach!
Do mnie należy pomsta i moja jest odpłata,
a wtedy to się potkną, zachwieją w swej „potędze”.
Dzień ich strasznej klęski zbliża się niechybnie!
Wtedy to doświadczą wszystkiego, co ich czeka.

Sam PAN bowiem dokona sądu nad swym ludem;
lecz nad sługami wiernymi pochyli się z litością,
gdy ujrzy ich słabość, omdlałe ramiona,
zarówno u wolnych jak i niewolników.
A tamtych On spyta: „Gdzie są wasze bóstwa?
Gdzie są owe «skały», w których swoją ufność tak pokładaliście?

Gdzie są te bożki, które się karmiły tłuszczem krwawych ofiar,
i które spijały wino waszych ofiar płynnych?
Niech teraz powstaną i o was się zatroszczą,
niechaj wam pomogą i będą wam schronieniem!”.

—————

(*1) Hebr. Jeszurun – imię pochodzące od czasownika hebr. jaszar oznaczającego „stanie się sprawiedliwym” (w ST profetycznie było odnoszone do Izraela).

(*2) Hebr. Eloah. (por. Ha 1,12; 3, 3; Hi 3, 12; 4, 3. 9. 17; 5, 17; 6, 4. 8) w ST dość rzadka forma imienia Bożego, która występuje głównie w poezji.

(*3) Hebr. Cur (opoka skalna).

(*4) Hebr. Eloah

Księga Powtórzonego Prawa 10,20 (NPD)

10 kwietnia 2019

Księga Powtórzonego Prawa 18,20–22 (NPD)

10 kwietnia 2019

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *