Księga Powtórzonego Prawa 10,20 (NPD)

Będziesz trwał w bojaźni PANA, twojego Boga, i tylko Jemu będziesz służył. Całym sercem przylgnij do Niego i tylko Jemu cześć oddawaj!

Księga Izajasza 8,20 (NPD)

9 kwietnia 2019

Księga Powtórzonego Prawa 32,15-17; 34-38 (NPD)

9 kwietnia 2019