Księga Powtórzonego Prawa 18,20–22 (NPD)

Lecz gdyby powstał ktoś inny i wypowiadając się jako prorok w moim imieniu zaczął postępować zuchwale głosząc słowo, którego nie nakazałem głosić, albo jeśli będzie mówić w imieniu obcych bogów, wtedy taki prorok ma ponieść śmierć. Gdybyście jednak żywili w sercu wątpliwości i myśleli sobie: „Jak rozpoznamy czy ktoś wypowiada słowo, którego PAN nie wyrzekł?”, to postąpcie w ten sposób: Jeżeli prorok będzie przepowiadał coś w imieniu PANA, lecz to nie nastąpi, wcale się nie ziści, to wówczas, to co on głosił nie będzie uznane za Słowo PANA, lecz będzie zwykłym słowem, które ów prorok głosił w swojej zuchwałości. Takiego nie szanuj, ani się go nie bój!

Księga Powtórzonego Prawa 32,15-17; 34-38 (NPD)

11 kwietnia 2019

Księga Powtórzonego Prawa 32,11-12 (NPD)

11 kwietnia 2019