Księga Powtórzonego Prawa 32,11-12 (NPD)

Jak orzeł, który czuwając nad gniazdem,
rozpina skrzydła by chronić swe dzieci,
albo je podtrzymać, gdy uczą się latać
tak PAN prowadził i strzegł Jakuba,
aby nie było u niego żadnych obcych bogów.

Księga Powtórzonego Prawa 18,20–22 (NPD)

12 kwietnia 2019

Księga Powtórzonego Prawa 22,4 (NPD)

12 kwietnia 2019