Księga Izajasza 8,20 (NPD)

O prorokach

Sprawdzaj takich koniecznie – mówi PAN –
porównuj ich słowa z moim świadectwem!
A jeśli to, co głoszą nie zgadza się z mym Słowem,
to nie ma w nich światłości ani mojej Prawdy.

Księga Ozeasza 11,4-7 (NPD)

7 kwietnia 2019

Księga Powtórzonego Prawa 10,20 (NPD)

7 kwietnia 2019