Księga Psalmów 96,2-3 (NPD)

Wysławiajmy PANA, śpiew nowy podnosząc,
by Jego zbawienie codziennie zwiastować!
Aby wszystkim ludom ogłosić Jego chwałę;
cudowne Jego dzieła ukazać narodom!

Księga Psalmów 9,18-19 (NPD)

9 stycznia 2020

Księga Psalmów 34,16-17 (NPD)

9 stycznia 2020