Księga Psalmów 9,18-19 (NPD)

Nieprawych czeka Szeol – tam trafią narody,
które o Bogu nie chciały pamiętać.
Lecz tych, którzy Mu ufają, On nigdy nie zapomni;
– nadzieja ubogich nigdy nie przeminie.

Księga Psalmów 31,20 (NPD)

8 stycznia 2020

Księga Psalmów 96,2-3 (NPD)

8 stycznia 2020