Księga Psalmów 34,16-17 (NPD)

Bo oczy PANA strzegą ludzi prawych,
a Jego uszy słyszą ich wołania.
On gniewne oblicze przeciw złym kieruje
i w końcu usunie z ziemi wszelką o nich pamięć.

Księga Psalmów 96,2-3 (NPD)

10 stycznia 2020

Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

10 stycznia 2020