Księga Psalmów 71,9-13 (NPD)

Nie porzucaj mnie, proszę, w czasie mej starości
ani nie opuszczaj, gdy sił mi już brakuje!
Bo moi wrogowie przeciw mnie wciąż knują
i na moją duszę przemyślnie nastają.
Oni sobie myślą: „Bóg w końcu go opuścił.
Ścigajmy go i pochwyćmy, gdyż nie ma już obrońcy”.
Dlatego proszę, Boże, byś się nie oddalał,
i błagam, Boże mój: pośpiesz mi z pomocą!
Niech ze wstydu zginą moi przeciwnicy!
Niech sromota i hańba spadnie na ich głowy,
bo krzywdy mej pragną, bo chcą mojej zguby!

Księga Psalmów 69,14-19 (NPD)

9 sierpnia 2019

Księga Psalmów 71,14-16 (NPD)

9 sierpnia 2019