Księga Psalmów 71,14-16 (NPD)

Lecz ja nie przestanę ufać Tobie, Panie,
i zawsze będę mówić o Twej wielkiej chwale.
Twoją sprawiedliwość będę wciąż opiewał
i każdego dnia głosił Twoje wybawienie.
One są tak ogromne, iż nie znam ich miary!
Panie BOŻE, będę sławił Twoje dzieła
i zawsze wielbił Twoją sprawiedliwość!

Księga Psalmów 71,9-13 (NPD)

10 sierpnia 2019

Księga Psalmów 71,17-18 (NPD)

10 sierpnia 2019