Księga Psalmów 69,14-19 (NPD)

Ale ja ku Tobie modlitwy wznoszę, PANIE,
w nadziei, że życzliwość okażesz mi, Boże.
Wysłuchaj mnie, proszę, w swojej łaskawości
i w swojej wierności daj mi ocalenie!
Wyciągnij mnie z tych brudów, abym nie utonął,
wybaw mnie, proszę, od ludzkiej nienawiści,
wyratuj mnie, błagam, z tej wielkiej otchłani!
Ocal mnie, bym nie zginął w tych strasznych odmętach,
spraw, proszę, aby głębia mnie nie pochłonęła
i swojej paszczy nade mną nie zawarła!
Wysłuchaj mnie, PANIE, boś dobry i łaskawy.
Skieruj, proszę, ku mnie swe wielkie miłosierdzie!
Swojego oblicza przede mną nie skrywaj,
lecz prędko mnie wysłuchaj, gdyż żyję w ucisku!
Zbliż się, proszę, do mnie i ocal duszę moją,
przywróć jej wolność na oczach mych wrogów!

Księga Psalmów 69,2-5 (NPD)

8 sierpnia 2019

Księga Psalmów 71,9-13 (NPD)

8 sierpnia 2019