Księga Psalmów 71,17-18 (NPD)

Bo już od młodości uczyłeś mnie, Boże,
więc mam co opowiadać o dziełach Twej mocy.
A teraz, w mej starości, w mym sędziwym wieku,
nie opuszczaj mnie, Boże, bym mógł opowiadać
młodemu pokoleniu o Twej wielkiej sile,
o nieskończonej potędze Twojego ramienia.

Księga Psalmów 71,14-16 (NPD)

11 sierpnia 2019

Księga Psalmów 71,19-21 (NPD)

11 sierpnia 2019