Księga Psalmów 66,16-20 (NPD)

A wy wszyscy, którzy w bojaźni Boga trwacie,
przyjdźcie, by posłuchać, czego On dokonał,
wtedy gdy z serca do Niego wołałem
i swymi ustami głosiłem Jego chwałę.

Przecież gdybym nieprawość w swym sercu planował,
Pan by to widział i prośby me odrzucił.
Lecz Bóg zwrócił uwagę na moje błagania
i wysłuchał modlitw, które zanosiłem.
O, jakże wspaniały jest Bóg Wszechmogący,
który modlitwy mojej nie odrzucił
ani swojej łaski ode mnie nie cofnął!

Księga Psalmów 119,31-34 (NPD)

5 sierpnia 2019

Księga Psalmów 68,5-7 (NPD)

5 sierpnia 2019