Księga Psalmów 68,5-7 (NPD)

Śpiewajcie Bogu i głoście Jego chwałę!
Wywyższajcie Tego, który zasiada na obłokach!
PAN – to Jego imię; w Nim bardzo się weselcie!

Bóg, który przebywa w swym świętym przybytku,
jest ojcem dla sierot i dla wdów obrońcą.
Samotnym Bóg daje dom na zamieszkanie,
więźniom wolność przywraca, do szczęścia ich prowadzi,
lecz tych, co w buncie żyją, na zgliszczach zostawia.

Księga Psalmów 66,16-20 (NPD)

6 sierpnia 2019

Księga Psalmów 69,2-5 (NPD)

6 sierpnia 2019