Księga Psalmów 119,31-34 (NPD)

Przylgnąłem, PANIE, do Twoich pouczeń,
spraw, bym z tego powodu nie doznawał wstydu!
Będę podążał drogą Twych przykazań,
a Ty daj mi, proszę, ich lepsze zrozumienie.
Naucz mnie, PANIE, dróg swojej świętości,
bym przykazań Twoich przestrzegał do końca!
Spraw, bym je rozumiał i zawsze stosował,
abym Twoje SŁOWO zawsze w sercu nosił!

Księga Psalmów 119, 26-29 (NPD)

4 sierpnia 2019

Księga Psalmów 66,16-20 (NPD)

4 sierpnia 2019