Księga Psalmów 62,2-3 (NPD)

Tylko w Bogu ma dusza znajduje ukojenie,
gdyż moje zbawienie zależy od Niego.
Tylko On jest Opoką mego ocalenia
i warowną twierdzą, która się nie chwieje.

Księga Psalmów 61,2-4 (NPD)

31 lipca 2019

Księga Psalmów 42,2-3 (NPD)

31 lipca 2019