Księga Psalmów 42,2-3 (NPD)

Jak łania tęskni za źródlaną wodą,
tak moja dusza Ciebie pragnie, Boże!
Moja dusza tęskni do Ciebie, Boże żywy.
Kiedyż będę mógł stanąć przed Twoim obliczem?

Księga Psalmów 62,2-3 (NPD)

1 sierpnia 2019

Księga Psalmów 119,1-3 (NPD)

1 sierpnia 2019