Księga Psalmów 61,2-4 (NPD)

Wysłuchaj, Boże, mojego błagania
i usłysz moją modlitwę!
Z trwogą w sercu z daleka wzywam Twej pomocy;
niech ona przewyższy me oczekiwania!
Ty bowiem jesteś dla mnie bezpiecznym schronieniem
i twierdzą ucieczki przed mymi wrogami.

Księga Psalmów 10,12-13 (NPD)

30 lipca 2019

Księga Psalmów 62,2-3 (NPD)

30 lipca 2019