Księga Psalmów 50,8-15 (NPD)

Nie ganię cię z powodu ofiar, jakie składasz,
gdyż one ciągle wznoszą się przede mną.
Zrozum jednak, że nie chcę cielców z twoich obór
i nie pragnę kozłów, które masz w zagrodach.
Przecież wszystkie zwierzęta są moją własnością,
moje są dzikie stada na górskich pastwiskach.
Znam każdego ptaka, co niebo przemierza,
i każde zwierzątko po polu biegające.
Gdybym był głodny, czyż miałbym ci to mówić,
przecież do mnie należy wszystko na tym świecie.
Czyż jadam mięso cielców składanych na ofiary
lub piję krew kozłów, które mi przynosisz?
Niech twoją ofiarą będzie dziękczynienie
i wierność w przyrzeczeniach, które mi złożyłeś.
Gdyż Ja jestem Najwyższy, Ja jestem twym Bogiem.
A wtedy wołaj do mnie, w dzień twego ucisku.
Ja ciebie ocalę, po to, byś mnie sławił.

List do Galatów 6,11-18 (NPD)

25 sierpnia 2020

Księga Psalmów 50,16-23 (NPD)

25 sierpnia 2020