Księga Psalmów 119,1-3 (NPD)

Błogosławieni, którzy chodzą prostymi drogami
i zawsze postępują według SŁOWA PANA,
którzy pouczeń Jego słuchają
i całym sercem Go poszukują,
którzy nie chodzą ścieżkami nieprawości,
lecz podążają drogą, którą On wyznaczył.

Księga Psalmów 42,2-3 (NPD)

2 sierpnia 2019

Księga Psalmów 119, 26-29 (NPD)

2 sierpnia 2019