Księga Psalmów 34,5-8 (NPD)

Do PANA wołałem, a On mi odpowiedział
i uwolnił od wszelkich obaw, jakie miałem.
Wpatrujcie się w Niego, a jaśnieć będziecie,
na waszych twarzach wstyd nigdy nie zagości.
Bo PAN wysłuchuje modlitwy pokornego;
i chętnie go uwalnia od jego utrapień.
Anioł PANA wznosi potężny mur warowny
wokół wszystkich, którzy w bojaźni Pana trwają,
ratunek im zapewnia i daje ocalenie.

Księga Psalmów 147,7-11 (NPD)

28 sierpnia 2020

Księga Psalmów 34,12-17 (NPD)

28 sierpnia 2020