Księga Psalmów 147,7-11 (NPD)

Zaśpiewajcie PANU pieśń swego dziękczynienia,
Bogu naszemu na harfie zagrajcie!
On bowiem niebo zasnuwa chmurami
i deszcz rzęsisty na ziemię posyła,
aby świeżą trawą pokryć górskie hale.
On dzikim zwierzętom swój pokarm dostarcza
i karmi pisklęta, gdy o to wołają.
Nie wprawia Go w zachwyt siła wierzchowca,
a moc wojownika jest niczym w Jego oczach.
PAN ma upodobanie w tych, którzy jego łaski
w bojaźni serca z drżeniem oczekują.

Księga Psalmów 50,16-23 (NPD)

27 sierpnia 2020

Księga Psalmów 34,5-8 (NPD)

27 sierpnia 2020