Księga Psalmów 34,12-17 (NPD)

Dzieci moje, podejdźcie, słuchajcie uważnie,
gdy będę wyjaśniał, czym jest bojaźń PANA.
Jeśli pragniesz uzyskać życiowe spełnienie
i dobro dostrzegać w każdym dniu od nowa,
to język swój na zawsze powściągnij od złej mowy
i nie pozwól wargom na słowa podstępne.
Od zła się odwróć i czyń tylko dobro,
o Boży pokój zabiegaj i za nim podążaj!
Bo oczy PANA strzegą ludzi prawych,
a Jego uszy słyszą ich wołania.
On gniewne oblicze przeciw złym kieruje
i w końcu usunie z Ziemi wszelką o nich pamięć.

Księga Psalmów 34,5-8 (NPD)

29 sierpnia 2020

Księga Psalmów 34,18-21 (NPD)

29 sierpnia 2020