Księga Psalmów 34,18-21 (NPD)

PAN wysłucha modlitw ludu pokornego
i od wszelkich ucisków On sam go uwolni.
PAN jest blisko ludzi o skruszonym sercu,
to On wybawia w duchu uniżonych.
I choćby wiele zła spadło na prawego,
PAN go uwolni od wszystkich prześladowań.
Strzec będzie jego kości,
aby żadna z nich złamana nie została(*1).

=============

(*1) Psalm ten, jak wiele innych, zawiera proroctwa mesjańskie wskazujące na Chrystusa, w którym nastąpi spełnienie tego, co było zapowiadane wcześniej każdą ofiarą baranka paschalnego (por. Wj 12,46 i J 19,36).

Księga Psalmów 34,12-17 (NPD)

30 sierpnia 2020

Księga Psalmów 11,4-7 (NPD)

30 sierpnia 2020