Księga Psalmów 11,4-7 (NPD)

PAN, który przebywa w świątyni pełnej chwały,
PAN, który zasiada na niebiańskim Tronie,
wzrokiem swym przenika i sprawdza każdego.
Sprawiedliwych PAN wzmacnia, zsyłając doświadczenia,
a złych i przemoc lubiących odsuwa z nienawiścią.
Dla nieprawych szykuje deszcz ognia i siarki,
żar będą pili ze swego pucharu.
Bo PAN jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość,
On ludziom prawym ukaże swe oblicze.

Księga Psalmów 34,18-21 (NPD)

31 sierpnia 2020

Księga Psalmów 49 (NPD)

31 sierpnia 2020