Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

A tych, którzy Twe SŁOWO bardzo miłują,
napełniasz pokojem, chronisz przed upadkiem!
Twego wybawienia, PANIE, oczekuję,
dlatego posłusznie pełnię wolę Twoją.

Księga Psalmów 34,16-17 (NPD)

11 stycznia 2020

Księga Psalmów 25,8-9 (NPD)

11 stycznia 2020