Księga Psalmów 25,8-9 (NPD)

PAN jest dobry i prawy,
dlatego to grzeszników pragnie uratować.

Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

12 stycznia 2020

Księga Psalmów 103,6.8.10-11 (NPD)

12 stycznia 2020