Księga Psalmów 103,6.8.10-11 (NPD)

PAN czyni dzieła sprawiedliwe
i bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Bo PAN jest miłosierny i bardzo życzliwy,
nieskory do gniewu i pełen łaskawości.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Gdyż jak niebo wysoko wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest Jego łaskawość dla ludzi bogobojnych.

Księga Psalmów 25,8-9 (NPD)

13 stycznia 2020

Księga Psalmów 9,10-11 (NPD)

13 stycznia 2020