Księga Psalmów 25,6-7 (NPD)

O PANIE, okaż mi swe miłosierdzie
i swoją łaskawość, która trwa od wieków!
Grzechów mej młodości już więcej nie wspominaj,
ze względu na swą łaskę, wymaż moje winy
i pamiętaj o mnie w dobroci swej, PANIE.

Księga Psalmów 111,7-8 (NPD)

9 lutego 2020

Księga Psalmów 2,10-12 (NPD)

9 lutego 2020