Księga Psalmów 111,7-8 (NPD)

Wszystko, co On czyni, jest dobre i prawe!
Godne zaufania są Jego nakazy,
które raz ustalił, by na wieki trwały,
gdyż je ustanowił w prawdzie i słuszności.

Księga Psalmów 135,15-18 (NPD)

8 lutego 2020

Księga Psalmów 25,6-7 (NPD)

8 lutego 2020