Księga Psalmów 2,10-12 (NPD)

Zrozumcie to królowie,
przyjmijcie przestrogę, o wy władcy Ziemi!
Służcie PANU, lecz czyńcie to w wielkiej bojaźni,
w Nim radość odnajdujcie, szacunkiem przepełnieni.
Uznajcie Jego Syna, by gniewem nie zapłonął;
byście nie zginęli, błądząc na swych drogach.
Gdy gniew Jego wybuchnie, tylko ci przetrwają,
którzy w Nim ufność swoją położyli!

Księga Psalmów 25,6-7 (NPD)

10 lutego 2020

Księga Psalmów 9,10-11 (NPD)

10 lutego 2020