Księga Psalmów 15 (NPD)

Kto przebywać będzie w Twym przybytku, PANIE?
Kto będzie mógł zamieszkać na Twej świętej górze?

Ten tylko, kto prowadzi życie nienaganne,
sprawiedliwość czyni i zawsze mówi prawdę.
Kto swym językiem nikogo nie oczernia,
nie krzywdzi sąsiadów, bliźnim nie złorzeczy.
Kto z grzesznikami nie idzie w jednej parze,
lecz szacunkiem otacza tych,
którzy bojaźń PANA noszą w swoich sercach.
Taki, kto obietnic zawsze dotrzymuje,
choćby nawet musiał ponieść przy tym stratę.
Kto swego bogactwa lichwą nie pomnaża,
i nie da się przekupić przeciwko niewinnemu.

Kto tak postępuje nigdy nie upadnie.

Księga Psalmów 19,10 (NPD)

24 lipca 2019

Księga Psalmów 18,47 (NPD)

24 lipca 2019